Aleksandar Lazar

@aleksandar_lazar

Aleksandar Lazar je multidisciplinarni umetnik koji je duži niz godina usidren u Beogradu. Bavi se grafikom, muzikom i videoartom. Promišljajući o povezanosti muzičkog i vizuelnog jezika trenutno izučava oblast kimatike (cymatics), odnosno vizualizacije zvuka na membrani gde se direktnim kontaktom zvučnih talasa i materije koja se nalazi na membrani formiraju raznoliki obrasci. Tako nastale obrasce, stvorene pod direktnim uticajem zvuka koristi u videoartu, performansima, grafici i VJ nastupima.