Bootcamp

Bootcamp je serijal radionica koji se bavi unapređivanjem praktičnih veÅ”tina koje su potrebne umetnicima u profesionalnom životu.