Intervju

Krîvā - Linija koja spaja umetnost i tehnologiju

Od skora postali smo bogatiji za još jednu zajednicu, Krîvā. Krîvā je prostor za interakciju umetnosti i tehnologije u kom se prepliću racionalne i emotivne stvaralačke snage. Pričali smo sa Jovanom i Olgom o tome zašto su je pokrenuli, na čemu trenutno rade, i koji su im planovi za dalje.

by Arsenije Savić01.09.20205 min read

Ko čini Krivu, kako ste se upoznali i zašto ste je pokrenuli?

Osnivačku ekipu Krîvē čine Olga, Vladimir i Jovana. Vlada je novembra 2019. godine u KC Gradu imao svoju prvu samostalnu izložbu koja je nosila naziv “Neželjeni pogled” u čijoj realizaciji mu je pomogla Jovana. Tada se rodila ideja za osnivanje udruženja koje će težiti da poveže tehnologiju i umetnost. Vlada za sebe kaže da dizajnira vizuelne sisteme, a Jovana ga zove programer-umetnik. Jovana dolazi iz domena komunikacija, dok je poslednjih osam godina radila u tech industriji. Olga je Vladina i Jovanina zajednička poznanica, te je logično izbor pao na nju kada su razmišljali koga još da uključe u prve korake koje organizacija treba da preduzme.

Vladin inicijalni email

Vladina izložba u KC Gradu

Olga je pristala da se pridruži ekipi i kreirala je identitet za Krîvū, a dobili smo i veliku pomoć od Miše Popovića koji nam je napravio sajt i koji nastavlja da nam pomaže na tom polju.

kriva.art website koji je radio Miša Popović

Cilj pokretanja Krîvē je za sada vrlo široko i neodređeno formulisan, a to je povezivanje umetničke i tehnološke scene. Ideja je bila da kroz aktivnosti u 2020. godini otkrijemo šta je našoj ciljnoj publici potrebno i da dizajniramo naše projekte prema njihovih potrebama.

Kako bi objasnili pojmove kriva i rekruzivna estetika petogodišnjaku?

Jovana: Kriva je put koji spaja dva grada i ima puno krivina. Rekurzivna estetika je lepota koja se stalno ponavlja, i onda ti stalno bude lepo da u nju gledaš.

Olga: Kriva je po definiciji geometrijski pojam, apstrakcija obične predstave krive linije.

Reč rekurzija označava koncept u programiranju u kome ista funkcija ili rutina poziva samu sebe, opet i opet, da bi se završio neki zadatak. Estetika je nauka o lepom, naročito o umetnosti kao najpotpunijem izražaju onoga što je lepo. Stoga, rekurzivnu estetiku predstavlja nešto što lepo izgleda, a stvoreno je usled primene određenih pravila i formula.


Šta želite svojim postojanjem da donesete domaćoj sceni?

Ovo je trebalo da otkrijemo u ovoj godini, ali – koronavirus :)

Želimo da povežemo profesionalce iz tehnološkog i umetničkog sveta. Želimo da stvorimo prostor za saradnju između IT profesionalaca i umetnika, ili da čak facilitiramo tu saradnju.

Želimo da podignemo svest o postojanju značajnog broja ljudi koji stvara na preseku umetnosti i tehnologije.

Želimo da popularizujemo umetnost.

Želimo da približimo umetnost IT profesionalcima, ali i da približimo tehnologiju umetnicima.

Photo: Marko Kažić


Kako se taj spoj održava u vašem projektu artikoolacije?

Artikoolacije pretvaraju zidove kancelarija tech kompanija u izložbeni prostor. Kompanije koje su zainteresovane da učestvuju u ovom projektu Krîvī omogućavaju da napravi umetničku intervenciju u radnom prostoru.

Na svakih dva meseca, izložbe se menjaju i zaposleni se navikavaju na promenjivost prostora u kome rade. Postavke izložbi se održavaju vikendima, a umetnici kroz prethodne posete kancelarijskom prostoru i tokom postavke razmišljaju o tome koje su najbolje pozicije za njihove radove.

Umetnost kreira osećaj pripadanja i zaposleni se drugačije odnose prema svom radnom okruženju. Takođe, ovakve aktivnosti inspirišu na akciju, te smo imali razne pokušaje od strane IT profesionalaca da reaguju na umetnička dela i kreiraju sopstvena.

Zašto ste izabrali kancelarijske prostore?

Odabrali smo kancelarijske prostorije zato što je upravo to mesto u kome IT profesionalci borave najduže tokom dana. Već godina postoji tendencija tech kompanija da ulažu velike svote novca u sređivanje svojih prostorija, a kroz Artikoolacije i organizaciju izložba, moguće je dati radnom prostoru jednu potpuno novu vizuru.

Kako izgleda saradnja sa umetnicima i šta smatrate vaznim delom te saradnje?

Sve izložbe u okviru Artikoolacija su grupne i prvi korak za Krîvū je pozivanje umetnika da učestvuju. Artikoolacije su pokrenute u martu 2019. godine, tako da nam je prvi izazov bio da umetnike ubedimo da nismo neka prevara :)

Umetnici biraju i pripremaju svoja dela za izložbu, a Krîvā radi sve ostalo, organizuje prevoz radova, postavlja izložbu uz nadgledanje umetnika i pruža svu neophodnu podršku koja je potrebna umetnicima.

Photo: Marko Kažić

Photo: Marko Kažić

Sve izložbe su prodajne, tako da nam je od velike važnosti da radovi umetnika nađu svoje kupce. Jednako nam je važno i da napravimo mrežu mladih umetnika koji žele da se oprobaju u tehnološkom polju ili da sarađuju sa IT profesionalcima.

Photo: Marko Kažić


Do kojih ste zaključaka došli kroz spajanje umetnika i IT profesionalaca?

Jedan od zaključaka je da su umetnici i IT profesionalci jako slični, prema fokusiranosti na svoj rad i strasti sa kojom mu pristupaju. Ostvaruju se kroz svoj rad i vrlo su mu posvećeni. Kôd takođe može biti umetnost, a umetničko delo može da rešava neki složen problem u glavi umetnika koji ga je kreirao.

Ove dve profesije žude jedna za drugom, i nisu dijametralno suprotne kako se pogrešno pretpostavlja. Oba radna procesa i IT delatnika i umetnika su izuzetno kreativna i to im je svakako tačka preseka.

Photo: Marko Kažić

Photo: Marko Kažić

Kako doživljavate ulogu tehonlogije u trenutnoj situaciji (covid 19)?

Sve je prebačeno u onlajn, a mi ne bismo da uskačemo u taj voz. Sinonim za događaje je postao Zoom. Kažu nam da je nova normalnost bez ljudskih kontakata i da se sve može uraditi i prikazati preko onlajn alata. Srećni smo što imamo sve te onlajn alate, ali ne treba da isključimo fizički svet kao nepostojeći i da prigrlimo jedino postojeće rešenje kako bismo održavali organizaciju u životu. Maštali smo o mnogo više od toga :)

Koji su vam planovi za dalje?

U neizvesnosti je teško zacrtati i sprovesti bilo koji plan, ali bismo voleli da nastavimo sa okupljanjima Rekurzivne estetike u neko skorije vreme. Sa Artikoolacijama nam je plan da nastavimo za organizovanjem izložbi kada se IT delatnici vrate u kancelarije. Pored toga, među članovima naše Slack grupe se, u nedostatku domaćih online kanala za promociju i prodaju umetničkih radova, javila želja da bismo možda mi mogli da pokrenemo tako nešto. Takođe, početna ideja nam je bila da pronađemo i neki fizički prostor koji bi postao mesto za okupljanje, rad i saradnju između IT profesionalaca i umetnika, kao i galerija umetničkih radova i intervencija u prostoru. Smatramo da bi to značajno doprinelo boljoj saradnji i interakciji između sveta tehnologije i umetnosti, a - nadamo se - i oformljavanju nekih zanimljivih kolaboracija i projekata.

Krîvā

@kriva.art

Prostor za interakciju umetnosti i tehnologije u kom se prepliću racionalne i emotivne stvaralačke snage.