Zlatka Salopek Radić

Grafička dizajnerka, art direktorka i predsednica nadzornog odbora Hrvatskog dizajnerskog drustva.