Sanja Momčilović

@eooreka

Sanja Momčilović rođena je 1986. godine u Pančevu. Završila je master studije slikarstva 2018. godine na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Bavi se slikarstvom i digitalnom grafikom, a njeni radovi mogu se naći i u javnom prostoru. Učestvovala je na više izložbi u zemlji i inostranstvu. Od 2018. godine njen rad Kontraobelisk nalazi se u kolekciji Zepter muzeja u Beogradu. Dobitnik je nagrade za slikarstvo “Rista i Beta Vukanović-slikari” Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu. U svom radu bavi se temama percepcije, međusobnim odnosom digitalne i fizičke konstrukcije objekta i izolacijom kroz alegoriju apstraktnog izometrijskog prostora.