Osman Koc

Osman Koc je kreativni tehnolog /umetnik, koji koristi tehnologiju kao medijum kroz koji se izražava. Vođeni radoznalošću, njegovi radovi dodiruju mnoge oblasti kao što su kibernetika, veštačka inteligencija, biosenzori, kinetičke skulpture, reaktivno osvetljenje, audiovizuelne predstave i igre sa alternativnim fizičkim kontrolerima. Godine 2014. je osnovao Iskele47, multidisciplinarni dizajnerski centar / makerspace u Istanbulu, gde je eksperimentisao, istraživao, predavao, sarađivao, stvarao i igrao. Od 2017. nastavlja svoje aktivnosti u San Francisku, Kalifornija. Takođe je član trija vizuelnog performansa NOS Visuals i saradničke mreže Epitome.