Maja Stanković

@maja9803

Diplomirala istoriju moderne umetnosti na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2001. godine. Magistrirala je 2008. godine, a 2013. godine na istom fakultetu odbranila doktorsku tezu ā€œKontekst u savremenoj srpskoj umetnosti na kraju XX i početku XXI vekaā€. Od 2004. godine objavljuje radove iz oblasti savremene umetnosti, teorije i kritike. Koautorka je dva zbornika o savremenoj i video umetnosti, autorka knjige o kontekstualnim praksama u savremenoj umetnosti. Od 2008. članica je međunarodnog udruženja likovnih kritičara AICA. Od 2011. godine predaje na Fakultetu za medije i komunikacije.