Gorana Stojkov

@stojkovgorana

Gorana Stojkov, rođena u Nišu, 1993. godine. Učila o keramici na Fakultetu Primenjenih umetnosti. Trenutno radi na seriji crteža u formi knjige, za koje piše bajke. Voli figurine životinja, plavu boju, dobru teksturu.