Erdem Dilbaz

Erdem Dilbaz je rođen u Istanbulu 1982. godine. Završio je srednju elektrotehničku školu, a nakon toga dobio stipendiju Istanbul Bilgi Univerziteta na odseku za menadžment i izvođačke umetnosti. Istraživao je i napisao mnogo članaka popularne kulture na temu dizajna, arhitekture, muzike, umetnosti i tehnologije. Osnivač je Kafa Azari kompanije i duboko je posvećen istraživanju o kibernatici na osnovu izvođačkih umetnosti, tehnologije i ljudske interakcije. Poslednjih par godina vodi Nerdworking mrežu. Trenutno piše disertaciju o odnosu muzičke kulture i koridora na društveno-ekonomski način. Online aktivista za ljudska prava i pirat!