Aleksandar Sedlar

@saleisedlari

Aleksandar Sedlar Bogoev (1982) diplomirao je kompoziciju na Fakultetu muzičke umetnosti kao student generacije, u klasi prof. Vlastimira Trajkovića u Beogradu 2006. Iste godine dobio je Hristićevu nagradu za najbolji diplomski rad. Upisao je doktorske studije na Univerzitetu umetnosti, a takođe je i apsolvent na odseku za dirigovanje u klasi prof. Bojana Suđića. Radio je kao asistent na Katedri za kompoziciju i orkestraciju FMU u Beogradu u periodu od 2006. do 2008. U maju 2013. završio je dvogodišnje master studije iz kompozicije na renomiranom univerzitetu University of Southern California (USC) u klasi prof. Donalda Kroketa. Najznačajniji naslovi njegovog opusa su: Spring in Japan 2011, Idi vidi dedu! (2010), Flower in the desert (2009), Elegy for Orchestra (2006), Macbeth – Violin concerto (2005). Sedlar je takođe jedan od najistaknutijih pop muzičara u Srbiji.