Aleksandar Jovanović

@a1vano

Grafički i Type dizajner. Diplomirao na Fakultetu primenjenih umetnosti na smeru za Grafički dizajn. Trenutno na master studijama na istom smeru. Živi i radi u Beogradu.